نقش سمن های فعال در حوزه سلامت

نقش سمن های فعال در حوزه سلامت

 

نقش سمن های فعال در حوزه سلامت

تندرستی یا سلامت به عبارتی تأمین رفاه کامل جسمی و روانی و اجتماعی انسان. بنا بر تعریف سازمان بهداشت جهانی، تندرستی تنها فقدان بیماری یا نواقص دیگر در بدن نیست بلکه «نداشتن هیچ‌گونه مشکل روانی، اجتماعی، اقتصادی و سلامت جسمانی برای هر فرد جامعه است.» امروزه اهمیت توسعه و گسترش بهداشت عمومی برای برقراری عدالت اجتماعی در حوزه سلامت بر هیچ‌کس پوشیده نیست. یکی از عوامل اصلی پیشرفت و ارتقاء سطح بهداشت و سلامت و همچنین افزایش آگاهی در حوزه های سلامت در جوامع، وجود سازمان های مردم نهاد است. به جرأت می توان گفت نقش کلیدی سمن های فعال حوزه بهداشت و سلامت در جوامع امروزی ایجاد رابطه بین دولت ها و مردم در سطح جامعه است و نقش اساسی در رفع نیازهای افراد و پیشبرد و تعالی اهداف انسان دوستانه دارد.
با توجه به اینکه فعالان در عرصه سازمان های مردم نهاد در سراسر دنیا سرمایه های بزرگ اجتماعی برای کشورها هستند، باید تلاش کرد از این ظرفیت در مسیر تحولات اجتماعی، پیشگیری از بیماری ها و آسیب های روانی، رفع کاستی ها و ارائه خدمات آموزشی که یک اصل برای ارتقاء سطح آگاهی افراد است استفاده شود. باید دانست سمن ها بازوی کمکی برای دولت ها در بستر جوامع و چشمان بیدار جامعه هستند و تقویت جایگاه سازمان های مردم نهاد در ارتقای سطح سلامت آحاد جامعه می تواند بستر لازم برای افزایش مشارکت های عمومی در جوامع را فراهم سازد. از آنجا که تشکل ها ارتباط عمیق و ناگسستنی با آحاد جامعه دارند و در این سازمان ها افراد متخصص و میدانی به صورت داوطلبانه همکاری می کنند قطعاً در رابطه با مشکلات، آسیب های اجتماعی، بهداشتی، کاستی ها و نارسایی ها آشنایی بیشتری دارند و احساس مسئولیت زیادی را متوجه خود می دانند لذا فعالان سمن ها در این حوزه رسالت خطیر خود را به خوبی انجام می دهند چرا که می توان تاثیر مثبت مداخله آنان در این عرصه ها خصوصاً در ارائه خدمات آموزشی، بهداشت جسم و روان، پیشگیری و کنترل بیماری های جسمی و روانی به وضوح مشاهده کرد و این موضوع خود نشان دهنده جایگاه والای این سازمان ها در میان افراد جوامع کنونی است و طبیعتاً دولت هایی که از ظرفیت های به وجود آمده و حضور سازمان های مردم نهاد در جوامع بهره می برند موفق تر خواهند بود. به عنوان مثال وقتی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی می گویند ۹۰۰ خیریه سلامت و ۷۰۰ سازمان مردم نهاد سلامت در کشور فعال هستند که در توانمند کردن مردم و توسعه زیر ساخت های حوزه سلامت موثرند، آثار این مهم پیداست.
بهرام فروزنده فر
مدیر عامل بنیاد بین المللی پیشگیری و کنترل دیابت ایرانیان

برای مشاهده و دانلود نسخه کامل ماهنامه کلیک کنید.

© کلیه حقوق نزد www.tandorosti.news محفوظ است .ماهنامه سلامت و تندرستی